Om Dittbillån.no

Dittbillån.no tilbys av AS Financiering, Roald Amundsens gt. 6 – 0161 – Oslo, org.nr. NO 911 629 283.

 

AS Financiering er et finansieringsselskap med tradisjoner tilbake til 1930. Vi gir lån til nye og brukte biler, motorsykler og campingvogner med pant i låneobjektet.

 

AS Financiering er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Sparebanken Øst ble etablert i 1843, og har til sammen over 20 kontorer i Østlandsområdet. Foruten banken og AS Financiering består konsernet av datterselskapene Sparebanken Øst Boligkreditt, Øst Inkasso Sparebanken Øst Eiendom AS og Øst Prosjekt AS.